Absoluuttinen Nollapiste > Muut > Nollalista-arkisto

Re: Kuopio aboutOn Sun, 22 Aug 1999, terhi wrote:
> Aki oli leikannut hiuksensa. 

Damn!

---                 ,----------------------------.
Ville Paukkonen           |  Kahvi valuu hitaasti  |
Lady Margaret Hall, Oxford OX2 6QA |   serkkujani pitkin.   | 
http://ferret.lmh.ox.ac.uk/~ville  `-(Absoluuttinen Nollapiste)-'