Absoluuttinen Nollapiste > Muut > Nollalista-arkisto

Tava huomennaPerinteinen kysymys: Tietääks kukaan mihin aikaan Tavastian keikalle
kannattaa mennä?