Absoluuttinen Nollapiste > Muut > Nollalista-arkisto

SivutNollapisteen epäviralliset kotisivut löytyvät nykyisellään osoitteesta
http://moondust.it.spt.fi/~nollapiste/

huonompimuistisemmat löytävät sivut osoitteesta
listen.to/nollapiste