Absoluuttinen Nollapiste > Muut > Nollalista-arkisto

Re: reinkarnaatioOn Wed, 13 Oct 1999, Samu Kytola wrote:
> Ja Suojasivu antaisi turvaa ja lämpöä kovassa kilpailu- ja
> suoritushenkisessä maailmassa.

Hopsista, tuotahan mina en tullut edes ajatelleeksi. Tuohan on hyva!

---                 ,----------------------------.
Ville Paukkonen           |  Kahvi valuu hitaasti  |
Lady Margaret Hall, Oxford OX2 6QA |   serkkujani pitkin.   | 
http://ferret.lmh.ox.ac.uk/~ville  `-(Absoluuttinen Nollapiste)-'