Absoluuttinen Nollapiste > Muut > Nollalista-arkisto

Re: kivet sun muutOn Mon, 6 Sep 1999, Juhani Anttila wrote:
> > "Ruukun muoto on selvempi kuin kiven, tämän vuoksi kivi jännittää",
> Jotenkin tuttua... Missä toisessa kappaleessa lauletaan jännittävästä
> kivestä - jos missään? Tai sitten se oli joku muu mikä jännitti.

"Valaistusta kannattaisi jannittaa" (Tekijan kuvittama)

---                 ,----------------------------.
Ville Paukkonen           |  Kahvi valuu hitaasti  |
Lady Margaret Hall, Oxford OX2 6QA |   serkkujani pitkin.   | 
http://ferret.lmh.ox.ac.uk/~ville  `-(Absoluuttinen Nollapiste)-'