Absoluuttinen Nollapiste > Muut > Nollalista-arkisto

...jatkaa> On Tue, 22 Jun 1999, alephh wrote:
> 
> >  siinä että aloitetaan tekemään loogisia, tarinamaisia
                     ^^^^^^^^
Ei minusta niinkään.


Juhani