Absoluuttinen Nollapiste > Muut > Nollalista-arkisto

Pienehköä vastarintaa vain...Niin, minun mielestäni se Rumban haastattelu oli kylläkin mielenkiintoinen. Kehaisepa Patonki kollegaasi. Ehkä sitten keskityn vääriin ns. ulkomusiikillisiin seikkohin, mutta monet artikkelissa kerrotut asiat olivat mielestäni hyvää luettavaa.