Absoluuttinen Nollapiste > Muut

Antaako Muovi periksi?

Toinen sivuntekijöistä lähetti Nollalistalle 23.3.1999 Muovi antaa periksi -levyn kansikuvan synnyttämiä ajatuksia käsittelevän viestin, jonka olennaisen sisällön voi tiivistää seuraavaan:

Jos levynkannen vaaleanpunaisella alueella olevat suorakaiteet on tehty kahdesta kollaasista, joissa on käytetty samoja materiaaleja, niin mikä olisi mielekkäin ja mikä mielenkiintoisin tapa liikuttaa mainittuja [laput ja suorakaiteet] teoksen osia?

Nimettömänä pysytelevä nollalistalainen vastasi henkilökohtaisesti, ja antoi myöhemmin luvan jutun julkaisemiselle tällä sivulla. Vastaus käsitti jpg-kuvan ja tekstiä, josta lainauksia ohessa:

Ajattelin asian yhdistetysti mielekkyyden ja mielenkiintoisuuden kannalta, suhtautuen kuvan mustiin ja punaisiin palkkeihin ikäänkuin "seininä", ja keltaisiin ja valkoisiin lappuihin "autoina" (värit vaihdettu ratkaisussani). Käsitin kuvan kaksiulotteiseksi, eli mitään ei saa ylittää, ja liikkua saa vain oikealle ja vasemmalle. Valkoinen nollalappu saa ylittää keltaisten läpyköiden rajapinnat, koska se on jo valmiiksi keltaisten läpysköiden päällä, eli toisessa tasossa kuin keltaiset läpyskät ("seinät" yltävät molempiin tasoihin). Nollalappu voi siis liikkua läpyskältä toiselle (ks. vaihe 4), mutta ei saa kuitenkaan ylittää punaisia ja mustia palkkeja. Mikään osanen ei saa kääntyä eli esimerkiksi mustat "seinät" liikkuvat ratkaisussani yksinkertaisesti liikkuen paikasta toiseen, eivät pyörähtäen toisen päänsä ympäri (esim. kuvat 1-2: oikea alakulma).

Punaisia palkkeja ei siirretä ratkaisussa ollenkaan, koska ne ovat suurempia kuin mustat, ja niiden siirtämiseen kuluu siksi suurempi energia.

Uskon ratkaisuni tarjoavan kosolti päänvaivaa vaihtoehtoisia toimintamalleja miettiville tiedemiehille. Muistutuksena kerron heille, että valkoinen nollalappu ei voi realismi-säännön nojalla "lentää" keltaiselta lapulta toiselle, vaan se putoaa välittömästi alempaan tasoon, mikäli se yrittää tehdä näin. Alemmasta tasosta se ei voi enää kivuta keltaisen läpyskän päälle, eli peli on menetetty mikäli nollalappua yrittää "lennättää".

Ja tässä tapahtumien kulku koko komeudessaan:

1) Tilanne on sama kuin levynkannen vasemmanpuoleisessa kollaasissa. Vasemman alanurkan 'kopin' pystyseinä aukeaa. 2) Oikean ylänurkan lappu laskeutuu ja sen edessä oleva seinä aukeaa. Alhaalla oleva lappu liikkuu vasemmalle. 3) Alhaalla oleva lappu menee vasempaan alanurkkaan ja oikeanpuoleinen lappu tulee alas. 4) Nolla siirtyy lapulta toiselle niiden ollessa vierekkäin. 5) Vasemmalta tullut lappu lähtee paluumatkalle. Alhaalla ollut lappu jää oikeaan alanurkkaan. 6) Vasemmalta tullut lappu nousee kuiluunsa joka sulkeutuu perässä. Oikean alanurkan luukku sulkeutuu. 7) Tilanne on sama kuin levynkannen oikeanpuoleisessa kollaasissa. Käsin teki eräs nollalistalainen 21.6.1999


Päivitetty 6.9.2001
Sivuston ylläpitäjät